Herpesvirussen

4 Herpesvirussen infecteren de mens

Vier herpesvirussen (er bestaan er een zestigtal) kunnen de mens infecteren. Herpes simplex type I (HSV I) en II (HSV II), de verwekkers van de gingivostomatitis, keratitis en genitale herpes, Varicella zoster (VZV) dat optreedt bij de waterpokken en gordelroos, het cytomegalovirus (CMV) en het Epstein-Barr virus (EBV), verantwoordelijk voor de infectieuze mononucleose.

Typisch voor deze groep virussen is dat na de primaire infectie het virus in het lichaam gaat onderduiken, in latente vorm aanwezig blijft en na verloop van tijd plots terug de kop opsteekt en zo recidieven veroorzaakt.

Incidentie

Herpesvirussen komen overal ter wereld voor. Naargelang de onderzochte bevolkingsgroep vindt men bij 50 tot 100% van de populatie antilichamen t.o.v. herpesvirussen. De infecties verlopen echter meestal subklinisch en het voorkomen van deze antilichamen geeft dan ook een verkeerd beeld van de ziektefrequentie. Dit geldt zeker voor het CMV en het EBV.

Gevolgen voor de gezondheid

De meest voorkomende herpesinfecties (denken we aan de klassieke koortsblaasjes) zijn, hoewel soms vervelend en pijnlijk, van korte duur en vrij onschuldig. De vrij vlotte infectieoverdracht (denken we aan de verspreiding van de genitale herpes) en het steeds toenemend aantal immuungecompromitteerde patiënten zorgen er echter voor dat deze infecties hun inbreng hebben in de huidige infectieproblematiek.

Herpes bij dieren

Vermelden we nog dat herpesinfecties ook bij dieren voorkomen. Voorbeelden zijn hier de ziekte van Aujeszky bij varkens, maar overdraagbaar naar runderen en schapen en de ziekte van Marek bij kippen. Dierlijke herpesinfecties zijn, op enkele zeer zeldzame herpesvirussen bij apen na, niet overdraagbaar naar de mens.